AVISO LEGAL

Para dar cumprimento ao establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación indicamos os datos da información xeral do noso sitio web www.emorvisa.es
Titular
EMPRESA DE SERVICIOS MORTUORIOS DE VIGO, S.A.
C.I.F: A-36653897
E-mail: tanatorio@emorvisa.es
Teléfono: (+34) 986 21 23 01
Fax: (+34) 986 21 13 23
Datos Rexistrais:
INSCRITA NO  REXISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA,
FOLIO 121 DO LIBRO 664 DE SOCIEDADES, INSCRICIÓN 1ª DA FOLLA Nº  9.143

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Empresa de Servizos Mortuorios de Vigo, S.A., como Responsable do ficheiro, con domicilio social en Avda. de Castrelos, 212, 36210 Vigo, conforme á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD 15/1999) e da Lei de Servizos da Sociedade de Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE 34/2002), infórmalle que a súa dirección de correo electrónico, así como o resto dos datos de carácter persoal facilitados, serán tratados de modo automatizado nos nosos ficheiros, coa finalidade de xestionar a nosa axenda de contactos. Vd. poderá en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na LOPD. 15/1999. Tamén lle notificamos que esta mensaxe -incluíndo calquera arquivo adxunto- é Privado e Confidencial, e vai dirixido só ao destinatario indicado, por tanto se recibiu esta mensaxe por erro, solicitámoslle notifíquenolo inmediatamente por esta mesma vía e proceda á súa eliminación.